bezpieczny hotel
Hotel Mokotów na Facebooku
no fi es se ru de en

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

Bezpieczeństwo naszych Gości jest dla nas priorytetem, w związku z czym podjęliśmy szereg działań mających na celu zapewnić z powodzeniem potrzebę wypoczynku podczas pobytu w Hotelu Mokotów. Zaistniałą sytuację panującej pandemii traktujemy niezwykle poważnie, dlatego wdrożyliśmy wiele procedur zgodnych z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz WHO, aby zminimalizować potencjalną transmisję Covid- 19 i zadbać o komfort i najlepsze samopoczucie wszystkich odwiedzających Gości. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość i współpracę, abyśmy wszyscy pozostali bezpieczni.

Poniżej przedstawiamy praktyki wprowadzone w obiekcie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19 w konkretnych obszarach.

Bezpieczna przestrzeń

 1. Na terenie obiektu znajduje się widoczna informacja dotycząca maksymalnej ilości Gości mogących znajdować się w obiekcie oraz zachowania bezpiecznej odległości.
 2. Po wejściu do obiektu bezdotykowo dokonywany jest pomiar temperatury wszystkim Gościom i Pracownikom.
 3. Nasi Pracownicy dopuszczani są do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ich temperatura nie przekracza 38 stopni i nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności lub problemy z oddychaniem.
 4. Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jak nastąpi taka konieczność.
 5. W częściach ogólnych obiektu Goście mają nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących.
 6. Wszyscy nasi Pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszym hotelu i restauracji.
 7. W przestrzeni hotelowej przebywają wyłącznie osoby, które przeszły kontrolę bezpieczeństwa.
 8. Nasze procedury są na bieżąco aktualizowane wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej.
 9. Wprowadziliśmy systematyczną dezynfekcję powierzchni dotykowych, pomieszczeń wspólnych, toalet, klamek i poręczy.
 10. Obiekt jest regularnie wietrzony.

Bezpieczna recepcja

 1. Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk podczas meldunku.
 2. Systematycznie dezynfekujemy powierzchnię lady recepcyjnej, terminale, karty pokojowe, długopisy oraz sprzęt biurowy: klawiaturę, telefony, myszki- nie rzadziej niż co godzinę.
 3. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych.
 4. Pracownik recepcji ma prawo odmówić spełnienia prośby Gościa, której wykonanie wymagałoby kontaktu bezpośredniego w odległości mniejszej niż 2m.

   Bezpieczny pokój

 1. Pokoje sprzątane są według nowo obowiązujących procedur sanitarnych, uwzględniających wzmożoną dezynfekcję urządzeń, przedmiotów, wyposażenia oraz powierzchni dotykowych, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów, telewizorów, telefonów, włączników oraz innych urządzeń będących w pokoju.
 2. Po każdym pobycie pokój jest obowiązkowo wietrzony, na życzenie Gościa przed przyjazdem pokój może być ozonowany ( za dodatkową opłatą).
 3. Serwis pokoi odbywa się tylko na życzenie Gościa, pod jego nieobecność w godzinach 8.00- 16.00, po umieszczeniu przez Gościa na klamce odpowiedniej zawieszki.
 4. W trosce o bezpieczeństwo Gości usunęliśmy z pokoi wszelkie niezbędne przedmioty, informatory, dekoracje.

Bezpieczny poranek na śniadaniu

 1. Wszystkich Gości obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do restauracji.
 2. Udostępnione zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla Gości w obszarze sali jadalnej.
 3. Ustalona została odległość między blatami stolików (od ich brzegów), która wynosi minimum 2m.
 4. Obsługa restauracji serwuje śniadania oraz obiadokolacje wraz z napojami do stolika.
 5. Każdorazowo po obsłudze Gościa przy danym stoliku mebel zostaje zdezynfekowany.
You don't have permission to register
PL / UK